62- Askı süresi içerisinde Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünün 04/04/2014 tarih ve 2012 sayılı koruma amaçlı imar planına itiraz talebin..

2014-05-05

62- Askı süresi içerisinde Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünün 04/04/2014 tarih ve 2012 sayılı koruma amaçlı imar planına itiraz talebinin görüşülmesi.

 

Bayındırlık ve İmar Komisyonunun görüşü üzerine, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü adına kayıtlı olan Suluhana, bitişik dükkanlar ve Belediyemizin mülkiyetindeki parsel Koruma Amaçlı İmar Planında “Ticari Alan” olarak ayrıldığı için, imar planı değişikliği talebinin vatandaş adına mağduriyet ortaya çıkaracağı nedeniyle uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. 

×