66- İlçenin Cumhuriyet Mahallesi 479 ada 36 nolu parseldeki Belediyemize ait hisseyi satın alma talebinin görüşülmesi

2014-05-05

66- İlçenin Cumhuriyet Mahallesi 479 ada 36 nolu parseldeki Belediyemize ait hisseyi satın alma talebinin görüşülmesi

 

Raci YILMAZ 27.03.2014 tarih ve 298 sayılı dilekçe ile İlçenin Cumhuriyet Mahallesi 479 ada 36 nolu parseldeki Belediyemize ait 166,50 m2 lik hisseyi satın alma talebinde bulunmuştur.

Yapılan müzakereler sonucunda aşağı belirtildiği şekilde karar verildi.

Bayındırlık ve İmar Komisyonunun görüşü üzerine, İlçenin Cumhuriyet Mahallesi 479 ada 36 nolu parselde belediyemize ait 166,50 m2’lik hissenin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre satışının yapılmasına ve bu konuda Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. 

×