67- İlçenin Hacıkara Mahallesi imar planında yeşil alan olarak ayrılan 646 ada 1 nolu parsel ve 651 ada 8 nolu parselde bulunan hisseler il..

2014-05-05

67- İlçenin Hacıkara Mahallesi imar planında yeşil alan olarak ayrılan 646 ada 1 nolu parsel ve 651 ada 8 nolu parselde bulunan hisseler ile Ayvaşık Mahallesi 1869 ada 8 nolu parselde bulunan hissenin takası talebinin görüşülmesi.

 

Bayındırlık ve İmar Komisyonunun görüşü üzerine, İlçenin Hacıkara Mahallesi, imar planında yeşil alan olarak ayrılan 646 ada 1 nolu parseldeki Hediye KESİKBAŞ’a ait 166 m2 lik hisse ve Hacıkara Mahallesi, imar planında yeşil alan olarak ayrılan 651 ada 8 nolu parseldeki Hediye KESİKBAŞ’a ait 200 m2’lik hisse ile İlçenin Ayvaşık Mahallesi 1869 ada 8 nolu imar planında Ayrık Nizam 3 katlı TAKS:0,30 yoğunluklu “Konut Alanı” olarak ayrılan parselde Belediyemiz ile Hediye KESİKBAŞ hisseli durumda olup, Avyaşık Mahallesi 1869 ada 8 nolu parseldeki Belediyemize ait 242 m2’lik hisse ile Hediye KESİKBAŞ’a ait İlçenin Hacıkara Mahallesi, imar planında yeşil alan olarak ayrılan 646 ada 1 nolu parseldeki 166 m2 lik ve Hacıkara Mahallesi, imar planında “Yeşil Alan” olarak ayrılan 651 ada 8 nolu parseldeki 200 m2’lik hisseler ile takasının yapılmasına 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine göre oy birliği ile karar verildi. 

×