68- İlçenin Kurtuluş Mahallesi 1649 ada 8 nolu parselde imar planı tadilatının görüşülmesi.

2014-05-05

68- İlçenin Kurtuluş Mahallesi 1649 ada 8 nolu parselde imar planı tadilatının görüşülmesi.

 

Bayındırlık ve İmar Komisyonunun görüşü üzerine, İlçenin Kurtuluş Mahallesi 1649 ada 8 nolu parselin imar planında Ayrık Nizam 3 katlı 1.05 yoğunluklu “Konut Alanı” olarak ayrıldığı, yoğunluk sabit kalması şartı ile 7 katlı Hmax=21.50 m yükseklikli olarak plan değişikliği talebinin 3194 sayılı İmar Kanununun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre bir imar adasında yoğunluk sabit kalması şartı ile parsel bazında kat artırımı yapılması o ada içerisinde yapı düzenini bozacağı için imar planı ve planlama ilkeleri ile şehircilik ilkeleri açısından uygun bulunmamakta olup, aynı ada içerisindeki tüm parsel maliklerinin birlikte başvurmaları halinde ada bazında yeniden taleplerin değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi. 

×