69- İlçenin Kurtuluş Mahallesi 1650 ada 6 ve 7 nolu parsellerin plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

2014-05-05

69- İlçenin Kurtuluş Mahallesi 1650 ada 6 ve 7 nolu parsellerin plan değişikliği talebinin görüşülmesi.

 

Bayındırlık ve İmar Komisyonunun görüşü üzerine, İlçenin Kurtuluş Mahallesi 1650 ada 6 ve 7 nolu parsellerin imar planında Ayrık Nizam 3 katlı 1.05 yoğunluklu “Konut Alanı” olarak ayrıldığı, yoğunluk sabit kalması şartı ile 7 katlı Hmax=21.50 m yükseklikli olarak plan değişikliği talebinin 3194 sayılı İmar Kanununun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre bir imar adasında yoğunluk sabit kalması şartı ile parsel bazında kat artırımı yapılması o ada içerisinde yapı düzenini bozacağı için imar planı ve planlama ilkeleri ile şehircilik ilkeleri açısından uygun bulunmamakta olup, aynı ada içerisindeki tüm parsel maliklerinin birlikte başvurmaları halinde ada bazında yeniden taleplerin değerlendirilmesine oy birliği ile karar verildi. 

×