71- İlçenin Başağaç Mahallesi 848 ada 1 nolu parselin kamulaştırma cami yapma talebinin görüşülmesi.

2014-05-05

71- İlçenin Başağaç Mahallesi 848 ada 1 nolu parselin kamulaştırma cami yapma talebinin görüşülmesi.

 

Bayındırlık ve İmar Komisyonunun görüşü üzerine, Söz konusu İlçenin Başağaç Mahallesi 848 ada 1 nolu parsel zaten imar planında “Cami Alanı” olarak ayrılmış olduğu için parsel malikleri camiden başka amaçlarla parsel üzerine yapılaşma yapamayacağından talebin reddine, ayrıca derneğin cami yapma talebinin devam etmesi halinde söz konusu alana yakın olacak şekilde belediyemiz tarafından “Cami Alanı” olarak oluşturulacak parsel üzerine cami inşaatını yapması için belediyemizin yardımcı olmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi. 

×