113- NORM KADRO İHDAS VE DEĞİŞİKLİKLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

2014-07-01

113- NORM KADRO İHDAS VE DEĞİŞİKLİKLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ.

 

Norm Kadro ihdas ve değişiklikleri ile ilgili konu üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda;

Konunun daha detaylı incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi yönündeki teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

×