119- KABACA MAHALLESİ 106 ADA 8 NOLU PARSELİN SATIŞI İLE İLGİLİ

2014-07-03

119- KABACA MAHALLESİ 106 ADA 8 NOLU PARSELİN SATIŞI İLE İLGİLİ

 

İlçenin Kabaca Mahallesi 106 ada 8 nolu 961,29 m2’lik parselde 03/06/2014 tarih ve 2014/11.99 sayılı meclis kararında Belediyemize ait hisse 912,98 m2 yerine sehven 48,31 m2 olarak yazılmış olup, kararın düzeltilerek Belediyemiz adına kayıtlı olan (91298/96129 paylı) 912,98 m2’lik hissenin satışı ile ilgili konu üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda;

İlçemiz Kabaca Mahallesi 106 ada 8 nolu 961,29 m2’lik parselde 03/06/2014 tarih ve 2014/11.99 sayılı meclis kararında Belediyemize ait hisse 912,98 m2 yerine sehven 48,31 m2 olarak yazılmış olup, kararın Belediyemiz adına kayıtlı olan (91298/96129 paylı) 912,98 m2’lik hissenin satışının yapılması şeklinde düzeltilerek, satışının yapılması oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

×