155- İLÇEMİZ KURTULUŞ MAHALLESİ 151 ADA 12 PARSELDE BULUNAN, İMAR PLANINDA BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ OLARAK AYRILAN ALANDA İMAR PLANI DEĞİ..

2014-08-05

155- İLÇEMİZ KURTULUŞ MAHALLESİ 151 ADA 12 PARSELDE BULUNAN, İMAR PLANINDA BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ OLARAK AYRILAN ALANDA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN GÖRÜŞÜLMESİ. (KOMİSYONA RAPORU)

Bayındırlık ve İmar Komisyonunun 05.08.2014 tarih ve 1 sayılı raporu Komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

  

×