161 - NORM KADRO İHDAS VE DEĞİŞİKLİKLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ. (KOMİSYON RAPORU)

2014-08-06

161 - NORM KADRO İHDAS VE DEĞİŞİKLİKLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ. (KOMİSYON RAPORU)

Üyelerden Hüseyin ARGUNŞAHİN, Murat GÖNEN, M.Gürbüz USTAOĞLU ve İskender BAŞER’in Ret oyu, Üyeden İbrahim DEMİR’in Belediyemizin Matematikçi kadrosu ile işinin olmadığı, gerekçesiyle bu kadronun ihdasına Ret oyu kullanmasına karşı Plan ve Bütçe Komisyonunun 11.07.2014 tarih ve 2 sayılı raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

×