198 - İLÇEMİZ KURTULUŞ MAHALLESİ ERTUĞRUL DÖNMEZ SOKAKTAİLÇEMİZ KURTULUŞ MAHALLESİ ERTUĞRUL DÖNMEZ SOKAKTA HAKKINDA (KOMİSYON RAPORU) ..

2014-10-02

198 - İLÇEMİZ KURTULUŞ MAHALLESİ ERTUĞRUL DÖNMEZ SOKAKTAİLÇEMİZ KURTULUŞ MAHALLESİ ERTUĞRUL DÖNMEZ SOKAKTA HAKKINDA (KOMİSYON RAPORU)

İlçemiz Kurutuluş Mahallesi Ertuğrul DÖNMEZ Sokak Ticaret Meslek Lisesi yanında bulunan yeşil alana halı saha ve kafeterya yapımı için 3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun’a göre ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (e) fıkrası gereğince 15 yıllığına kiraya verilmesi yönündeki Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonun 2014/05 sayılı raporu oylanarak oy birliği ile kabul edildi. 

×