201- BEYPAZARI BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ İKİNCİL İDARİ DÜZENLEMEYÖNETMELİK TASLAĞININ GÖRÜŞÜLMESİ (KOMİSYON RAPORU)

2014-10-02

201- BEYPAZARI BELEDİYESİ PAZAR YERLERİ İKİNCİL İDARİ DÜZENLEMEYÖNETMELİK TASLAĞININ GÖRÜŞÜLMESİ (KOMİSYON RAPORU)

Beypazarı Belediyesi Pazar Yerleri İkincil İdare Düzenleme Yönetmelik Taslağının kabulüne yönelik  Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonunun 2014/14 sayılı raporu geldiği şekliyle onaylanarak oy birliği ile kabul edildi.  

×