203 - BEYPAZARI İÇECEK PAZARLAMA, DAĞITIM, AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.’NİN TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (KOMİSYON RAPORU)

2014-10-08

203 - BEYPAZARI İÇECEK PAZARLAMA, DAĞITIM, AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.’NİN TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ (KOMİSYON RAPORU)

Beypazarı İçecek Pazarlama, Dağıtım, Ambalaj San. ve Tic. A.Ş’nin İlçenin Başağaç Mahallesi H27-C-13-A-3-A ve H27-C-13-A-4-B paftalarında bulunan imar planında tadilat ve revizyon talebiyle ilgili yapılan incelemelerde ilgili alanın çevresinin tarım alanlarından oluştuğu anlaşılmış ve konuta elverişli alanlar olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, ilçemizde yapılması planlanan doğalgaz tesisine yakın olması ve yapılacak işletmenin doğal gaz için belirli bir kotayı kullanmayı taahhüt ettiği ve bölgede istihdam alanları oluşturacağı göz önünde bulundurularak ekli imar planı tadilatı ve revizyon yapılmasına şeklindeki Bayındırlık ve İmar Komisyonunun 2014/6 sayılı raporu geldiği şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi. 

×