209 - BELEDİYE MECLİS DÖNEMİNE AİT OLMAK ÜZERE MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT HİSSELİ VE TAM OLAN TAŞINMAZLARIN SATIŞI İÇİN BELEDİYE ENCÜMENİNE ..

2014-10-09

209 - BELEDİYE MECLİS DÖNEMİNE AİT OLMAK ÜZERE MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT HİSSELİ VE TAM OLAN TAŞINMAZLARIN SATIŞI İÇİN BELEDİYE ENCÜMENİNE YETKİ VERİLMESİ HK.

Belediye Meclis Dönemine ait olmak üzere Mülkiyeti Belediyemize ait hisseli parsellerin satışında mevzuat çerçevesinde Belediye encümeninin yetkili olması ve Başkanlıkça satışı şifahen talep edilen Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Gazipaşa Mahallesi 1463/1 Parsel ile 1465/1 Parselin satışının yapılması oy çokluğuyla kabul edildi.

Ayrıca; diğer tam parseller ile ilgili bir çalışma yapılması, Belediyemizin ne kadar hisseli ve tam parselinin olduğunun belirlenmesi ve ihtiyaca binaen parça parça satışa sunulması, bu satışların da Belediye Meclisinde tekrar değerlendirilmeye alınması şeklindeki teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi. 

×