232 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÖDENEK AKTARILMASI TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

2014-11-07

232 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÖDENEK AKTARILMASI TALEBİNİN GÖRÜŞÜLMESİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Belediyemizin 2014 Mali Yılı Bütçesinden aşağıda kurumsal, fonksiyonel, finansman ve ekonomik sınıflandırma düzeylerinde yazılı ödeneklerin yapılacak harcamalara yeterli gelmeyeceğinden, bütçede fazla ödenek bulunan tertibinden ödenek aktarılmasına ilişkin, Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonun 06.11.2014 tarih ve 2014/17 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi. 

×