239 - ANKARA KALKINMA AJANSI VE DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI HİBE DESTEK FONLARI (AB) AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ KAPSAMINDA GÖRÜŞMELER İÇİN..

2014-12-01

239 - ANKARA KALKINMA AJANSI VE DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI HİBE DESTEK FONLARI (AB) AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ KAPSAMINDA GÖRÜŞMELER İÇİN BLD BAŞKANINA YETKİ VERİLMESİ HK.

Ankara Kalkınma Ajansı ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Hibe Destek Fonları ile (AB) Avrupa Birliği Projeleri Destek fonlarından yararlanmak üzere ilgili makamlarla görüşmeler yapmak,  gerektiğinde protokol  imzalamak üzere Belediye Başkanı Tuncer  KAPLAN’ın yetkili olması şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

×