243 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2015 YILI ÜCRET TARİFELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

2014-12-02

243 - MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2015 YILI ÜCRET TARİFELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ HK. (KOMİSYON RAPORU)

Mali Hizmetler Müdürlüğünün 2015 Yılı Ücret Tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonunun 13/11/2014 tarih ve 21 sayılı raporu komisyondan geldiği şekliyle oylanarak oy birliği ile kabul edildi.  

×