247 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ HK

2014-12-03

247 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ HK

5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi kapsamında Belediyemiz bünyesinde çalıştırılması düşünülen sözleşmeli personele; Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün "Mahalli İdare Sözleşmeli personeli Ücret Tavanları" başlıklı 07.01.2014 tarih ve B.07.0.BMK.0.19.115708-184 (sıra No:4) sayılı genelgesine istinaden, 5. dereceli Mimar için net 1.000-TL, 5.dereceli Şehir Plancısı için net 1.000.-TL, 7.dereceli 2 adet Mühendis için ayrı ayrı net 1.000.-TL, 1.dereceli Veteriner Hekim için net 800.-TL , 7.dereceli 1 adet Ekonomist için 1.200.-TL ücret ile  aynı genelgede kadrolarının karşılarında gösterilen ek ödeme tutarlarının ödenmesi yönündeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile  kabul edildi.

×