248 - 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE 14.09.1999 TARİH VE 99/13 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARININ İPTALİ HK.(KOMİSYONA HAVALE)

2014-12-03

248 - 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE 14.09.1999 TARİH VE 99/13 SAYILI BELEDİYE MECLİS KARARININ İPTALİ HK.(KOMİSYONA HAVALE)

3194 Sayılı İmar Kanununa göre alınmış 14.09.1999 tarih ve 99/13 sayılı Belediye Meclis Kararında "yığma bina yapım yasağı" alınmasına rağmen, 2007 yılında çıkan yönetmelik ile yığma bina yapım yasağının kalkması ve dolayısıyla o tarihte alınmış olan Meclis kararının iptaline ilişkin teklifin mevzuat yönünden daha detaylı incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonlarına  havale edilmesi yönündeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

×