250 - İLÇENİN AYVAŞIK MAHALLESİ 1506 ADA 5 PARSELDE BULUNAN 4415 M²’ LİK ALAN ÜZERİNDE BENZİNLİK BULUNAN ARSANIN BELEDİYEMİZE AİT PARSELLE..

2014-12-04

250 - İLÇENİN AYVAŞIK MAHALLESİ 1506 ADA 5 PARSELDE BULUNAN 4415 M²’ LİK ALAN ÜZERİNDE BENZİNLİK BULUNAN ARSANIN BELEDİYEMİZE AİT PARSELLER İLE TAKAS EDİLMESİNE DAİR CEMİLE OZAN’IN 25.11.2014 TARİHLİ DİLEKÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ HK. (KOMİSYONA HAVALE)

İlçemiz Ayvaşık Mahallesi 1506 Ada 5 Parselde bulunan 4415 m²’ lik alan  üzerinde benzinlik bulunan arsanın Belediyemize ait parseller ile takas edilmesine ilişkin konunun daha detaylı incelenmek üzere Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Sağlık ve Esnaf Komisyonlarında müştereken görüşülmesi  yönündeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

×