113 - 2014 MALİ YILINA AİT GELİR VE GİDER KESİN HESABI HK.

2015-05-04

113 - 2014 MALİ YILINA AİT GELİR VE GİDER KESİN HESABI HK.

“2014 Mali Yılına ait Gelir ve Gider Kesin Hesabı konusunun daha detaylı görüşülmek üzere 05.05.2015 tarihli  meclis toplantısında son gündem maddesi olarak görüşülmesi yönündeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

×