142- BELEDİYENİN GÖREV VE HİZMETLERİNİN GEREKTİRDİĞİ GİDERLERİ KARŞILAMAK AMACIYLA BELİRTİLEN USUL VE ESASLARA GÖRE BORÇLANMASI HK...

2015-07-01

142- BELEDİYENİN GÖREV VE HİZMETLERİNİN GEREKTİRDİĞİ GİDERLERİ KARŞILAMAK AMACIYLA BELİRTİLEN USUL VE ESASLARA GÖRE BORÇLANMASI HK.

İçerik

Belediyemizin, “5393 Sayılı kanunun 68. Maddesi gereğince, Belediye Görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla belirtilen usul ve esaslara göre borçlanma yapabilir “ hükmüne göre, 500,000.00-TL (beşyüzbinlira) nin İller Bankası, Devlet ve Özel Bankalardan Belediye Kanununun 68. Maddesi gereğince borçlanma yapılması ve Belediye Başkanına yetki verilmesi oylanarak oy çokluğu  ile kabul edildi.

×