145- KENT KONSEYİ KOMİSYON BAŞKANLARININ ÖNERİ VE TEKLİFLERİ HK.(KOMİSYON RAPORU)

2015-07-01

145- KENT KONSEYİ KOMİSYON BAŞKANLARININ ÖNERİ VE TEKLİFLERİ HK.(KOMİSYON RAPORU)

Kent Konseyi Komisyon Başkanlarının Öneri ve Teklifleri  ile ilgili  Özel Komisyonun 10.06.2015 tarih ve 04 sayılı  raporu komisyondan geldiği şekliyle kabulü ve konu başlıklarının  daha detaylı incelenmek üzere Meclis Komisyonlarına havale edilerek düzenlenecek raporların sonraki meclis toplantılarında görüşülmesi yönündeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.     

×