161 - HIDIRLIK TEPESİ PLAN TADİLATI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

2015-08-03

161 - HIDIRLIK TEPESİ PLAN TADİLATI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

Hıdırlık Tepesi Plan Tadilatı ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.07.2015 tarih ve 401  sayılı Başkanlık Yazısının İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edilmesi ayrıca konunun aciliyetine binaen birleşime ara verilerek  komisyonun toplanmasını ve komisyon raporunun son gündem maddesi olarak görüşülmesi yönündeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

×