163 - HACIKARA MAHALLESİ 1620 ADA 3 PARSEL İMAR PLANI TADİLATI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

2015-08-03

163 - HACIKARA MAHALLESİ 1620 ADA 3 PARSEL İMAR PLANI TADİLATI HK. (KOMİSYONA HAVALE)

1620 ada 3 parselde İmar Planı Tadilatı ile ilgili, İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün 28.07.2015 tarih ve 402  sayılı Başkanlık Yazısının,  detaylı incelenebilmesi için İmar ve Bayındırlık komisyonuna havale edilmesi ve konunun bir sonraki meclis toplantısında  görüşülmesi yönündeki şifahi teklif  oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

×