227 - İLÇENİN HACIKARA MAHALLESİ 9 ADA 2 PARSELDEKİ CENGİZ ÖZDOĞAN ADINA KAYITLI HİSSENİN KAMULAŞTIRMA YASASINA GÖRE TAKASI..

2015-11-02

227 - İLÇENİN HACIKARA MAHALLESİ 9 ADA 2 PARSELDEKİ CENGİZ ÖZDOĞAN ADINA KAYITLI HİSSENİN KAMULAŞTIRMA YASASINA GÖRE TAKASININ YAPILMASI HK

2942 sayılı kamulaştırma kanununun 5. Ve 7.maddelerine göre kamulaştırılmasına karar verilen ilçenin Hacıkara mahallesi 9 ada 2 nolu 1219 m2 lik parselde 203.17 m2 hissesi bulunan 11215130420 T.C. kimlik numaralı Cengiz ÖZDOĞAN’a ait hissenin kamulaştırma bedeli 60.951,00 TL olup 26.10.2015 tarih ve 2 sayılı uzlaşma komisyon tutanağı ile kamulaştırma bedeli üzerinde anlaşılan ve uzlaşılan bedel miktarına karşılık olarak belediyemize ait kurtuluş mahallesi 230 ada 2 nolu parsel 5 nolu bağımsız bölüm ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. maddesine göre takasının yapılması ve söz konusu belediyemize ait bağımsız bölüme takdir kıymet komisyonunun belirlediği fiyat 70,951.00 TL olup,  uzlaşılan bedel ile arasındaki fark olan 10,000.00 TL’nin Cengiz ÖZDOĞAN tarafından ödenmesi şartıyla takasının onaylanması yönündeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

×