228 - İLÇENİN HACIKARA MAHALLESİ 9 ADA 2 PARSELDEKİ GÜLSÜM ÇALIŞKAN ADINA KAYITLI HİSSENİN KAMULAŞTIRMA YASASINA GÖRE TAKASINI..

2015-11-02

228 - İLÇENİN HACIKARA MAHALLESİ 9 ADA 2 PARSELDEKİ GÜLSÜM ÇALIŞKAN ADINA KAYITLI HİSSENİN KAMULAŞTIRMA YASASINA GÖRE TAKASININ YAPILMASI HK.

2942 sayılı kamulaştırma kanununun 5. Ve 7.maddelerine göre kamulaştırılmasına karar verilen ilçenin Hacıkara mahallesi 9 ada 2 nolu 1219 m2 lik parselde 203.16 m2 hissesi bulunan 11488122658 T.C. kimlik numaralı Gülsüm ÇALIŞKAN’a ait hissenin kamulaştırma bedeli 60.948,00 TL olup 26.10.2015 tarih ve 2 sayılı uzlaşma komisyon tutanağı ile kamulaştırma bedeli üzerinde anlaşılan ve uzlaşılan bedel miktarına karşılık olarak belediyemize ait Başağaç Mahallesi 1903 ada 2 nolu parselde bulunan 1521,57 m2 lik arsadan 304.74 m2 hissenin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. maddesine göre takasının yapılması şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

×