229 - İLÇENİN GAZİPAŞA MAHALLESİNDE MEVCUT İMAR PLANINA GÖRE YAPILAN PARSELASYON SONUCUNDA BELEDİYEMİZ ADINA OLUŞACAK ..

2015-11-02

229 - İLÇENİN GAZİPAŞA MAHALLESİNDE MEVCUT İMAR PLANINA GÖRE YAPILAN PARSELASYON SONUCUNDA BELEDİYEMİZ ADINA OLUŞACAK OLAN 155008 ADA 6 VE 7 NOLU PARSELİN SATIŞI HK.

İlçenin Gazipaşa Mahallesinde mevcut imar planına göre yapılan parselasyon sonucunda

Belediyemiz adına oluşacak olan 155008 ada 6 ve 7 nolu parselin satışının görüşülmesi ile ilgili Emlak ve İstimlak  Müdürlüğünün 27.10.2015 tarih ve 540 sayılı Başkanlık Yazısı şeklindeki Emlak İstimlak Müdürlüğünün Başkanlık Yazısının  kabulü ve satış için Belediye Encümenine yetki verilmesi yönündeki şifahi teklif oylanarak MHP grubunun ret oyuna karşılık oy çokluğu  ile kabul edildi.

×