235 - SERMAYESİNİN TAMAMI BELEDİYEMİZE AİT OLAN ŞİRKETİN SERMAYE ARTIRIMI HK.(KOMİSYONA HAVALE)

2015-11-03

235 - SERMAYESİNİN TAMAMI BELEDİYEMİZE AİT OLAN ŞİRKETİN SERMAYE ARTIRIMI HK.(KOMİSYONA HAVALE)

Sermayesinin tamamı Belediyemize ait olan şirketin sermaye artırımı ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.10.2015 tarih ve 891 sayılı Başkanlık Yazısı konunun daha detaylı incelenmesi için Hukuk  Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile Plan ve Bütçe  Komisyonuna havale edilmesi yönündeki   şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

×