236 - KARAYOLLARI TESİSLERİNİN BULUNDUĞU KURTULUŞ MAHALLESİ 1708 ADA 1 NOLU PARSEL İLE BELEDİYEMİZE AİT İLÇENİN BAŞAĞAÇ MAHALL..

2015-11-03

236 - KARAYOLLARI TESİSLERİNİN BULUNDUĞU KURTULUŞ MAHALLESİ 1708 ADA 1 NOLU PARSEL İLE BELEDİYEMİZE AİT İLÇENİN BAŞAĞAÇ MAHALLESİ 1679 ADA 6 NOLU PARSELİN TAKASININ YAPILMASI HK.

Karayolları tesislerinhin bulunduğu Kurtuluş Mahallesi 1708 ada 1 nolu parsel ile Belediyemize ait ilçenin Başağaç Mahallesi 1679 ada 6 nolu parselin takasının yapılmasının görüşülmesi ile ilgili  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 27.10.2015 tarih ve 555 sayılı başkanlık yazısının biriminden geldiği şekliyle kabulü ve Encümene yetki verilmesi şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

×