247 - ALİ ERAS\' A AİT HİSSENİN KAMULAŞTIRMA YASASINA GÖRE TAKASININ YAPILMASI HK.

2015-12-01

247 - ALİ ERAS\' A AİT HİSSENİN KAMULAŞTIRMA YASASINA GÖRE TAKASININ YAPILMASI HK.

Hacıkara Mahallesi 9 ada 2 nolu parselde 121,90 m2 hissesi bulunan 10681148144 T.C Kimlik numaralı Ali ERAS'a ait hissenin kamulaştırma bedeli 36.570,00 TL olup, 06.11.2015 tarih 3 sayılı uzlaşma komisyon tutanağı ile kamulaştırma bedeli üzerinde anlaşılan bedel miktarına karşılık olarak, Belediyemize ait Başağaç Mahallesi 1904 ada 4 parseldeki 5.778,00 m2’lik alandan 182,85 m2 hissenin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. maddesine göre takasının yapılması şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

×