248 - AYŞE ERAS\' A AİT HİSSENİN KAMULAŞTIRMA YASASINA GÖRE TAKASININ YAPILMASI HK.

2015-12-01

248 - AYŞE ERAS\' A AİT HİSSENİN KAMULAŞTIRMA YASASINA GÖRE TAKASININ YAPILMASI HK.

İlçenin Hacıkara Mahallesi 9 ada 2 nolu parselde 101,58 m2 hissesi bulunan 10678148218 T.C Kimlik numaralı Ayşe ERAS'a ait hissenin kamulaştırma bedeli 30.474,00 TL olup, 06.11.2015 tarih 2 sayılı uzlaşma komisyon tutanağı ile kamulaştırma bedeli üzerinde anlaşılan bedel miktarına karşılık olarak, Belediyemize ait Başağaç Mahallesi 1904 ada 4 parseldeki 5.778,00 m2’lik alandan 152,37 m2 hissenin,  2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. maddesine göre takasının yapılması şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

×