256 - AHMET SEVGEN\' E AİT HİSSENİN KAMULAŞTIRMA YASASINA GÖRE TAKASININ YAPILMASI HK.

2015-12-01

256 - AHMET SEVGEN\' E AİT HİSSENİN KAMULAŞTIRMA YASASINA GÖRE TAKASININ YAPILMASI HK.

İlçenin Hacıkara Mahallesi 9 ada 2 nolu parselde 12,70 m2 hissesi bulunan 13219144724 T.C Kimlik numaralı Ahmet SEVGEN'e ait hissenin kamulaştırma bedeli 3.810,00 TL olup, 16.11.2015 tarih 1 sayılı uzlaşma komisyon tutanağı ile kamulaştırma bedeli üzerinde anlaşılan bedel miktarına karşılık olarak, Belediyemize ait Başağaç Mahallesi 1904 ada 4 parseldeki 5.778,00 m2’lik alandan 19,05 m2 hissenin  2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. maddesine göre takasının yapılması şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi

×