257 - HAVVA GÜLŞEN ÜNLÜÇAY\'A AİT HİSSENİN KAMULAŞTIRMA YASASINA GÖRE TAKASININ YAPILMASI HK.

2015-12-01

257 - HAVVA GÜLŞEN ÜNLÜÇAY\'A AİT HİSSENİN KAMULAŞTIRMA YASASINA GÖRE TAKASININ YAPILMASI HK.

İlçenin Hacıkara Mahallesi 9 ada 2 nolu parselde 60,95 m2 hissesi bulunan 11707114068 T.C Kimlik numaralı Havva Gülşen ÜNLÜÇAY'a ait hissenin kamulaştırma bedeli 18.285,00 TL olup, 19.11.2015 tarih 1 sayılı uzlaşma komisyon tutanağı ile kamulaştırma bedeli üzerinde anlaşılan bedel miktarına karşılık olarak, Belediyemize ait Beytepe Mahallesi 360 ada 9 parsel üzerinde bulunan binanın 5 nolu bağımsız bölümünün 2/7 (0,286) hisse oranı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. maddesine göre takasının yapılması için uzlaşılmış ve anlaşma sağlanılmıştır. Söz konusu Belediyemize ait bağımsız bölümün fiyat takdir bedeli 146.000,00 TL olduğundan malik'in hissesinin uzlaşma bedel miktarı ile Belediyemize ait gayrimenkulün bedelinin farkı olan 23.427,40 TL'yi Havva Gülşen ÜNLÜÇAY ödemeyi kabul ettiğinden dolayı,  2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 26. maddesine göre takasının yapılması şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi

×