03- TRAFO YERİ TAHSİS TALEBİ HK.(KOMİSYON RAPORU)

2016-01-04

03- TRAFO YERİ TAHSİS TALEBİ HK.(KOMİSYON RAPORU)

 Trafo yeri tahsis talebi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.12.2015 tarih ve 28
Sayılı komisyon raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulü yönündeki şifahi teklif oylanarak oy
birliği ile kabul edildi.

×