18- 2015/255 SAYILI KARAR DÜZELTİLMESİ HK.

2016-01-04

18- 2015/255 SAYILI KARAR DÜZELTİLMESİ HK.

 Belediye Meclisinin 01/12/2015 tarih ve 2015/255 sayılı karındaki ”12976152812 T.C Kimlik
numaralı Zeynep SEVGEN'e ait hissenin kamulaştırma bedeli 18.285,00 TL.” ibaresinin“12976152812
T.C Kimlik numaralı Zeynep SEVGEN'e ait hissenin kamulaştırma bedeli 11.427,00 TL.” olarak
düzeltilmesi şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

×