19- KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİNİN DEVRİ HK.

2016-01-04

19- KENT GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİNİN DEVRİ HK.

 Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün başkanlık yazısının biriminden geldiği şekliyle kabulü ve Kent
Güvenlik Yönetim Sisteminin Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bedelsiz devrinin yapılması
şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

×