20- 2015 TARİH VE 266 SAYILI MECLİS KARARININ DÜZELTİLMESİ HK.

2016-01-04

20- 2015 TARİH VE 266 SAYILI MECLİS KARARININ DÜZELTİLMESİ HK.

 01.12.2015 tarihli ve 266 sayılı Meclis kararındaki “İncepelit Mahallesi 104 ada 8 parsel (512
m2)” ibaresinin” İncepelit Mahallesi 104 ada 8 parsel (516 m2) “ olarak düzeltilmesi yönündeki şifahi
teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

×