21- KABACA MAHALLESİ 102 ADA 6 PARSEL (750.66 M2) ARSA SATIŞI HK.

2016-01-04

21- KABACA MAHALLESİ 102 ADA 6 PARSEL (750.66 M2) ARSA SATIŞI HK.

 Kabaca Mahallesi 102 ada 6 Parsel (750.66 m2) lik arsanın satışı için encümene yetki
verilmesi şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

×