124 - AYVAŞIK MAHALLESİ AKYAZI MEVKİİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI İMAR PLANI HK.

2016-07-01

124 - AYVAŞIK MAHALLESİ AKYAZI MEVKİİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM ALANI İMAR PLANI HK.

Ayvaşık Mahallesi Akyazı mevkii 1659 ada 1,5,6 parsellerde Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı imar planı ile ilgili Başkanlık yazısına ilişkin, 1/5000 ölçekli imar planlarının görüşülmek üzere Ankara Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi yönündeki şifahi teklif oylanarak oy birliği  ile kabul edildi.

×