127 - HACIKARA MAHALLESİ 661-663 PARSELLER ARASI BÜFE YAPIMI HK.

2016-07-01

127 - HACIKARA MAHALLESİ 661-663 PARSELLER ARASI BÜFE YAPIMI HK.

Hacıkara Mahallesi 661 ada ile 663 nolu adalar arasında imar planında yeşil alan olarak ayrılan alana ''Planlı alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin'' 14. maddesi 2/ab bendinde 1 katlı, ,50 m'yi ve taban alanı kat sayısı toplamda 0,03'ü geçmemesi sökülüp takılabilir malzemeden yapılması kaydıyla büfe yapılması ve kiraya verilmesi şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

×