131 - HACIKARA MAHALLESİ 1647 ADA 2 NOLU PARSELİN SATIŞI HK.

2016-07-01

131 - HACIKARA MAHALLESİ 1647 ADA 2 NOLU PARSELİN SATIŞI HK.

 İlçenin Hacıkara Mahallesi 1647 ada 2 nolu parseldeki 448 m2'lik hissenin 1908 ada 1 nolu parselde bulunan Belediyemize ait 2505 m2'lik hisseden parsellere yapılacak olan fiyat takdiri sonucuna göre 448 m2'lik alana karşılık gelecek şekilde takasının yapılması, hisse miktarının Belediye Encümenince belirlenmesi ve 03/05/2016 tarih ve 88 sayılı Belediye Meclis Kararının iptali şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

×