134 - 742 ADA 2 PARSEL, 990 ADA 8 PARSEL, 1162 ADA 1 PARSEL, 679 ADA 8 PARSEL, 660 ADA 2,3,8 PARSEL İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE HK.

2016-07-21

134 - 742 ADA 2 PARSEL, 990 ADA 8 PARSEL, 1162 ADA 1 PARSEL, 679 ADA 8 PARSEL, 660 ADA 2,3,8 PARSEL İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE HK.

 İmar ve Şehircilik  Müdürlüğünün  18.07.2016 tarih ve E.4908 sayılı yazısında “606 ada” sehven “660 ada” olarak yazıldığı söz konusu yazının ekli krokilerinden anlaşıldığından; “İlçenin Hacıkara mahallesi 742 ada 2 parsel, Kurtuluş mahallesi 990 ada 8 parsel, Kurtuluş mahallesi 1162 ada 1 parsel, Hacıkara mahallesi 679 ada 8 parsel ve Kurtuluş mahallesi 606 ada 2, 3 ve 8  parsellerde “Belediye Hizmet Alanı olarak” 1/5000 ölçekli planlarda plan değişikliği yapılması teklifinin Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisine sunulması şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği  ile kabul edildi.

×