173 - DİBECİK MAHALLESİ 101 ADA 2 PARSEL İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HK.(KOMİSYONA HAVALE)

2016-12-01

173 - DİBECİK MAHALLESİ 101 ADA 2 PARSEL İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HK.(KOMİSYONA HAVALE)

Dibecik Mahallesi 101 ada 2 parsel imar planı değişikliğine ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.11.2016 tarih ve 6577 sayılı Başkanlık yazısına  ilişkin, konunun daha detaylı görüşülmek üzere Bayındırlık ve İmar Komisyonuna havale edilmesi şeklindeki  şifahi teklifi oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

×