175 - KAMULAŞTIRMA TAKAS HK.

2016-12-02

175 - KAMULAŞTIRMA TAKAS HK.

Başağaç Mahallesi 1928 ada 1 nolu parselde 33,00 m2 hissesi bulunan Fatma KABASAKALOĞLU'na ait hisse ile Başağaç Mahallesi 1921 ada 1 parseldeki 277,00 m2’lik alandan 33,00 m2 hissenin takasının yapılması için encümene yetki verilmesi şeklindeki  şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

×