176 - KAMULAŞTIRMA TAKAS HK.

2016-12-02

176 - KAMULAŞTIRMA TAKAS HK.

Başağaç Mahallesi 1928 ada 1 nolu parselde 170,50 m2 hissesi bulunan Mustafa ERDOĞAN'a ait hisse ile Başağaç Mahallesi 1930 ada 1 parseldeki 3.835,50 m2’lik alandan 170,50 m2 hissenin takasının yapılması için encümene yetki verilmesi şeklindeki  şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

×