58 - İHTİSAS KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ HK.

2017-04-03

58 - İHTİSAS KOMİSYONU ÜYE SEÇİMİ HK.

Meclis Katibi Hüseyin DEMİREZEN’in Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine 5 üye seçilmesi, Bayındırlık ve İmar Komisyonu Üyeliğine 5 üye seçilmesi, Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliğine 5 üye, Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu üyeliğine 5 üye, Jeotermal Komisyonu üyeliğine 3 üye, Hayvancılık ve Tarım Komisyonu Üyeliğine 5 üye, Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonu üyeliği seçimine 3 üye seçilmesi ve komisyonların 1 (bir) yıl süreyle görev yapması yönündeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

Üyelikler üzerinde yapılan oylamadan sonra;

Plan ve Bütçe Komisyonu üyelikleri seçimine geçildi;

Semra VARLIK, Ahmet ÖZTÜRK, Hakan ÜNAL, Ali IŞIK ve İskender BAŞER oy birliği ile  Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine seçildiler.

Bayındırlık ve İmar Üyelikleri seçimine geçildi;

 Hüseyin DEMİREZEN, Hasan HANCIOĞLU, Ali IŞIK, Gültekin SOYCAN ve Hüseyin ARGUNŞAHİN’ oy birliğiyle   Bayındırlık ve İmar Komisyonu Üyeliklerine seçildiler.

Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonu üyeliği seçimine geçildi:

 Yüksel UYSAL, Hasan HANCIOĞLU ve Mustafa Gürbüz USTAOĞLU Ulaşım, Sağlık ve Esnaf Komisyonu üyeliğine oy birliğiyle   seçildiler.

Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyelikleri seçimine geçildi;

Ahmet ÖZTÜRK, Yüksel UYSAL, Ali IŞIK, İbrahim DEMİR, Hüseyin ARGUNŞAHİN Eğitim, Kültür, Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliklerine oy birliğiyle   seçildiler.

 Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu Üyelikleri seçimine geçildi;

 Ayla YURDAKUL, Yüksel UYSAL, Hüseyin DEMİREZEN Ali IŞIK ve İskender BAŞER Hukuk Tarifeler İnceleme ve Araştırma Komisyonu Üyeliklerine oy birliğiyle   seçildiler.

Hayvancılık ve Tarım Komisyonu Üyelikleri seçimine geçildi;

Hakan ÜNAL, Gültekin SOYCAN,  Hasan HANCIOĞLU, Ahmet ÖZTÜRK ve  Murat GÖNEN, Hayvancılık ve Tarım Komisyonu Üyeliklerine oy birliğiyle   seçildiler.

Jeotermal Komisyonu Üyelikleri seçimine geçildi;

 İbrahim DEMİR, Gültekin SOYCAN, Mustafa Gürbüz USTAOĞLU Jeotermal Komisyonu Üyeliklerine oy birliğiyle   seçildiler.

×