101 - HIDIRLIK TEPESİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HK.(KOMİSYON RAPORU)

2017-07-04

101 - HIDIRLIK TEPESİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ HK.(KOMİSYON RAPORU)

Hıdırlık tepesi imar planı değişikliğine ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04.07.2017 tarih ve 09 sayılı raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulü  şeklindeki  şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

×