107 - 1 M3’LÜK JAKLI YERALTI ÇÖP KONTEYNERİ VE 1 M3’LÜK GERİ DÖNÜŞÜM KONTEYNERİ (İLAVE HER 15 BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN 1 M3’LÜK JAKLI YERALTI ÇÖP..

2017-08-01

107 - 1 M3’LÜK JAKLI YERALTI ÇÖP KONTEYNERİ VE 1 M3’LÜK GERİ DÖNÜŞÜM KONTEYNERİ (İLAVE HER 15 BAĞIMSIZ BÖLÜM İÇİN 1 M3’LÜK JAKLI YERALTI ÇÖP KONTEYNERİ VE 1 M3’LÜK GERİ DÖNÜŞÜM KONTEYNERİ) HK.

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 18.maddesi, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği 9.maddesi ve  Beypazarı Belediyesi Atık Yönetim Planı gereğince; a)Konut, toplu konut, işyerleri, sanayi ve sosyal alanlar inşaatının proje ruhsatlandırılması aşamasında, inşaatı devam edenlerin ise yapı kullanım belgesinden önce  her 15 bağımsız bölüm için 1 m3’lük Jaklı Yeraltı Çöp Konteyneri ve  1 m3’lük Geri Dönüşüm Konteynerinin (ilave her 15 bağımsız bölüm için 1 m3’lük Jaklı Yeraltı Çöp Konteyneri  ve  1 m3’lük Geri dönüşüm Konteynerinin) ilgilisine tesis ettirilmesi, çöp alanının yer altı konteynerine uygun olmaması halinde ise yer üstü çöp konteyner alanının belirlenmesi ve yer üstü çöp konteynerlerin  ilgilisine temin ettirilmesi, b) İnşaat proje ruhsatı müracaatı aşamasında kendi parselleri içinde olmak şartıyla belirlenen yeraltı ve yerüstü konteyner alanlarının mimari projede gösterilerek İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce onaylanmasına, ilgililerce konteynerlerin  tesis ve temini aşamasında yer altı ve yerüstü atık konteynerlerin Temizlik İşleri Müdürlüğü çöp toplama araçlarına uygunluğu işlemlerinin yapılması yönündeki  teklifi oylanarak oy birliği ile  kabul edildi.

×