108 - AYVAŞIK MAHALLESİ 1240 ADA 1/1000 UİP DEĞİŞİKLİĞİ HK.(KOMİSYONA HAVALE)

2017-08-01

108 - AYVAŞIK MAHALLESİ 1240 ADA 1/1000 UİP DEĞİŞİKLİĞİ HK.(KOMİSYONA HAVALE)

Ayvaşık Mahallesi 1240 ada 1/1000 UİP değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik   Müdürlüğünün 26.07.2017  tarih ve  E.3041 sayılı  Başkanlık yazısına ilişkin, konunun daha  detaylı  görüşülmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi şeklindeki şifahi teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

×